Reglement

De volgende regels gelden in de speeltuin:

* Speeltoestellen alleen te gebruiken door kinderen;

* Lidmaatschap is €20,- per kalendarjaar per gezin (1 januari t/m 31 december); Als leden vriendjes, vriendinnetjes of familieleden meenemen die geen lid zijn betalen zij 1 euro per kind per dag. Niet leden betalen 2 euro per kind per dag. Dit bedrag dient in de daarvoor bestemde geldbus gedeponeerd te worden (indien de speeltuin niet bemand is);
Bekijk de 'tarieven' pagina

*Geregeld worden er foto's gemaakt. Deze foto's worden geplaatst op de facebook van speeltuin Ons Nootje;
Ga naar onze Facebook pagina

* Afval dient in de daarvoor bestemde afbalbakken te worden gegooid;

* Het is verboden te roken in de speeltuin;

* Het is verboden voor honden in de speeltuin;

* Het is verboden te voetballen in de speeltuin;

* Fietsen is verboden in de speeltuin. Alleen tijdens de zomervakantie mag er gebruik worden gemaakt van de fietsjes van de speeltuin. Fietsen dienen te worden geparkeerd in de daarvoor bestemde fietsenrekken buiten de speeltuin;

* De vereniging stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, beschadiging van kleding of andere materialen;

* Bij vernieling van speeltoestellingen of andere eigendommen van de speeltuin of bij onjuist gebruik hiervan kan het lidmaatschap afgenomen worden;

* De speeltuin staat onder camera bewaking om vandalisme te voorkomen.