Toegang tot de speeltuin

De speeltuin is gratis voor leden van de buurtvereniging.

Voor niet-leden: 2 euro per kind per dag
Vriendjes en familie van leden: 1 euro per kind per dag

Contributie

De contributie bedraag €20,- per gezin per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)

Men is pas lid als de contributie is voldaan voor het durende kalenderjaar.

foto